početnao namaproizvodipostrojenjevaši upitikontakt

Ovisno o kvaliteti, koja podrazumijeva određene fizičko-kemijske značajke (granulometrijski, kemijski i mineraloški sastav, sadržaj vlage i dr.), kvarcni pijesak se koristi u različite industrijske svrhe: kao osnovna sirovina za proizvodnju stakla, za izradu kalupa i jezgri u ljevačkoj industriji, kao abrazivni materijal u kemijskoj i keramičkoj industriji, industriji građevnog materijala i dr. Najstrože zahtjeve za kvalitetom pijeska kao osnovnom sirovinom postavljaju proizvođači stakla koji, ovisno o vrsti stakla, traže što viši udio SiO2 (> 95%) i što niže udjele nepoželjnih komponenti koje u staklu izazivaju obojenja i mrlje (< 0,5% Fe2O3, < 0,3% TiO2 i dr.).
Rovni pijesak obično ne ispunjava te zahtjeve te je neophodno njegovo oplemenjivanje kako bi se dobila kvarcna sirovina odgovarajuće kvalitete. To uključuje sitnjenje, sijanje, odmuljivanje i daljnje prilagođavanje granulometrijskog sastava sirovine te uklanjanje nepoželjnih primjesa iz pijeska i s površine pojedinačnih kvarcnih zrna, s klasiranjem na sitima i u hidrociklonima, te atriciju i gravitacijsku koncentraciju (Humphreys-ove spirale).
Oplemenjeni pijesak na postrojenju sušare se, klasiranjem, prosijavanjem, sušenjem i vrećiranjem, priprema za otpremu po zahtjevu kupaca.


dio eksploatacijskog polja

građevinska mehanizacija

laboratorij - kontrola proizvoda

deponija otpreme

pijesak je kao život
design|development COAX
pijesak, kremeni pijesak, lepoglava, pješčara, jerovec, ciglana, cerje, grahovo, cerovlje, građevinarstvo, ljevačka, kemijska, mokri pijesak, sušeni (suhi) pijesak, glina, ec, certifikat, kremen, kremeni, sipina, neseparirani, kvarc, kvarcni, rovni pijesak